Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Lokalizacja

województwo: podkarpackie
powiat: Powiat jasielski
gmina: Jasło
miejscowość: Jasło

Informacje

Typ szkoły / placówki: Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Patron szkoły: im. Witolda Lutosławskiego
Złożoność: Dane własne
Dostępność szkoły: publiczna
Kategoria uczniów: Bez kategorii
Specyfika: brak specyfiki

Adres

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia
Kołłątaja 12
38-200 Jasło
Poczta: Jasło
telefon: 0134464496
fax: 0134464496
strona internetowa:

Mapa

Poniżej znajduje się mapa, na której jest przedstawiona lokalizacja szkoły Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia (Jasło), jest to Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia.

Statystyka

Liczba uczniów: 182
Liczba oddziałów: 0
Nauczyciele pełnozatrudnieni: 16
Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 15
Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 6.8

Organ prowadzący

Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego
województwo:
powiat:
gmina: